هاست لینوکس ویژه
 • Product 1

  plan1

  • 500 مگابایت پهنای باند : 10 گیگابایت دامنه : 1 عدد ایمیل : نامحدود دیتابیس : نامحدود پارک دامین : نامحدود اکانت FTP: نامحدود کنترل پنل : DirectAdmin پشتیبانی از PHP پشتیبانی از انواع اسکریپت پشتیبانی از انواع CMS

   فضا

  فقط
  5,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  plan2

  • 1000 مگابایت فضا
  • 35 گیگابایت پهنای باند
  • 1 عدد دامنه
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود اکانت FTP
  • DirectAdmin کنترل پنل
  • پشتیبانی از PHP
   پشتیبانی از انواع اسکریپت
   پشتیبانی از انواع CMS
  فقط
  6,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  plan3

  • 2000 مگابایت فضا
  • 50 گیگابایت پهنای باند
  • 1 عدد دامنه
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود اکانت FTP
  • DirectAdmin کنترل پنل
  • پشتیبانی از PHP
   پشتیبانی از انواع اسکریپت
   پشتیبانی از انواع CMS
  فقط
  7,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  plan4

  • 3000 مگابایت فضا
  • 65 گیگابایت پهنای باند
  • 2 عدد دامنه
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود اکانت FTP
  • DirectAdmin کنترل پنل
  • پشتیبانی از PHP
   پشتیبانی از انواع اسکریپت
   پشتیبانی از انواع CMS
  فقط
  8,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 5

  plan5

  • 4000 مگابایت فضا
  • 90 گیگابایت پهنای باند
  • 4 عدد دامنه
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود اکانت FTP
  • DirectAdmin کنترل پنل
  • پشتیبانی از PHP
   پشتیبانی از انواع اسکریپت
   پشتیبانی از انواع CMS
  فقط
  9,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 6

  plan6

  • 5000 مگابایت فضا
  • 130 گیگابایت پهنای باند
  • 6 عدد دامنه
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود اکانت FTP
  • DirectAdmin کنترل پنل
  • پشتیبانی از PHP
   پشتیبانی از انواع اسکریپت
   پشتیبانی از انواع CMS
  فقط
  10,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 7

  plan7

  • 6000 مگابایت فضا
  • 200 گیگابایت پهنای باند
  • 10 عدد دامنه
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود اکانت FTP
  • DirectAdmin کنترل پنل
  • پشتیبانی از PHP
   پشتیبانی از انواع اسکریپت
   پشتیبانی از انواع CMS
  فقط
  12,000/ماهیانه
  سفارش دهید
شامل همه پلن ها
 • هاست لینوکس ویژه یا حرفه ای مناسب برای اشخاص ، سازمان ها و شرکت هایی که Up Time ، سرعت ، کیفیت و امنیت سایت شان برایشان مهم است